informácie

O akadémii

Projekt s názvom “ Žiadna prekážka nie je príliš ťažká“ odovzdáva myšlienku, ktorá predstavuje zdravý rast a vývoj pre deti, ako aj telesný základ a špecifický rozvoj pre dospelých. OCR sa vo svete neustále vyvíja, zatiaľčo jeho rozvoj na Slovensku až doteraz zaostával. Tarzan academy vytvára podmienky na zrod prekážkových bežcov na Slovensku do budúcnosti. Tento projekt vznikol vďaka prekážkovému behu OCR a partii jeho nadšencov.

Tréneri

Nikolas

Niko je zakladateľom Tarzan academy, aktívny športovec OCR pretekov a študent FTVŠ UK Bratislava. Taktiež je dlhodobým trénerom v oblasti detskej atletiky a predsedom Národnej asociácie prekážkových behov OCRA Slovakia.

Ivana

Ivka je spoluzakladateľka Tarzan academy, študentka FTVŠ UK Bratislava a stále aktívna športovkyňa pretekov OCR. Ivka má skúsenosti s vedením tréningov detí mladšieho školského veku a deti si ju hneď vedia obľúbiť.

Misia

Našim poslaním je, aby naši členovia akadémie neustále a evolučne napredovali vo svojej fyzickej kondícii a tak im poskytovali dokonalý fyzický základ, ktorý im umožní čeliť akejkoľvek výzve či prekážke. Stále spúšťane iniciatívy na zlepšenie a blaho všetkých športovcov OCR, ktorí nám dôverujú.

Vízia

Našou stratégiou je mať vybudované jedinečné vnútorné tréningové stredisko OCR na Slovensku na národnej úrovni v špecializácii, ktorú vykonávame, aby sme mohli efektívnejšie pracovať počas celého roka v priaznivých podmienkach.

balíky

Tréning

10% zľava pre študentov.

Miesta v akadémií pre KIDS/deti sú limitované a vekovo budú rozdelené do vekových kategórií od 9-10, 11-12, 13-15 rokov. V prípade nízkeho počtu budú rozdelené do dvoch kategórií. Ohľadom ďalších informácií vás budeme po prihláške kontaktovať. Predpokladaný štart pre deti je máj.

 

Posunutím kurzoru alebo prste, zobrazíte nasledujúce balíky.

NIE SI PRIAMO Z BRATISLAVY A AJ TAK CHCEŠ TRÉNOVAŤ V TARZAN ACADEMY?

Kontakt

Vyber si balík, začni trénovať

Základné informácie

O ktorý balík máš záujem?