O PROJEKTE

V dnešnom článku  vám priblížime, kto sme a o čo sa snažíme, prečo by ste mali podporiť práve nás, pre koho je to určené a čo môžete od nás očakávať.

Tento projekt s názvom “ Žiadna prekážka nie je príliš ťažká“ by však nikdy neodštartoval, nebyť ľudí, ktorí sa výrazne pričinili o jeho vznik.

Hneď na úvod chcem zdôrazniť, že nedostatok pohybu, málo hodín telesnej výchovy v školách, konkurencia z virtuálneho sveta hier i zmenený životný štýl sa výrazne podpisujú na našom zdraví. Počet prípadov obezity, cukrovky či kardiovaskulárnych porúch stúpa, zatiaľčo výkonnosť a telesná zdatnosť, žiaľ, výrazne klesá.

Potvrdzuje to aj pilotné testovanie Olympijského odznaku všestrannosti zastrešené Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), ktoré porovnávalo výsledky žiakov vo veku 11 a 12 rokov v školskom roku 2019/2020 z roku 1993 v rámci testovania Eurofit. Do pilotného testovania sa zapojilo 1707 detí (878 chlapcov a 829 dievčat) z 39 škôl.

Prvé výsledky testovania pohybových schopností detí odhalili zhoršenie takmer vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Najmarkantnejší pokles sa prejavil vo vytrvalostnom člnkovom behu, v ktorom priemerný pokles dosiahol úroveň 30 %, a vo výdrži na hrazde, v ktorej priemerný pokles dosiahol až 51 %.

Podľa nášho názoru a názorov odborníkov sa to dá ľahko vyargumentovať tým, že ,,deti už takmer vôbec nelezú a nešplhajú.“

Zámer akadémie

Našou úlohou je viesť a motivovať deti k dobrým pohybovým návykom a vyvrátiť túto teóriu poklesu pohybových schopností tým, že deťom zabezpečíme podmienky pre všeobecnú a špecifickú športovú prípravu v prekážkových behoch. V našej akadémii ich naučíme šplhať, skákať, behať a v neposlednom rade zabávať sa. Vytvoríme im pevné športové základy, vďaka ktorým sa budú môcť odraziť v ktoromkoľvek športe, nielen v OCR. Za bezprostredne najväčší a primárny cieľ považujeme bezpečnosť na tréningu s dôrazom na vek a individuálne schopnosti dieťaťa.

 

Ciele akadémie

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť tréningové priestory, aby nielen deti, ale i dospelí mohli vykonávať a trénovať tento šport s cieľom dosahovať kvalitné výkony na športových podujatiach, vďaka ktorým môžeme vychovať šikovných športovcov i na reprezentatívnej úrovni v oblasti OCR.  Naše iniciatívy vedú k zapájaniu sa k rôznym grantovým výzvam, aby sme naplnili naše ciele a deťom zabezpečili čo najvhodnejšie podmienky na ich osobnostný či športový rast.

 

 

Jeden z našich hlavných motívov založenia bola skúsenosť organizovania pretekov OCR na základnej škole v obci Hôrka dňa 31. mája 2023. Ešte pred samotnými pretekmi sme deťom v triedach prednášali na tému prekážkový šport OCR a zdravý aktívny životný štýl. Následne sme uskutočnili aj besedu, počas ktorej sme otvorene hovorili o športe a o tom, ako je dôležité hýbať sa a čo všetko môžu dokázať. To ich nadšenie, vášeň, a zároveň záujem, aký prejavovali, nás priviedlo k myšlienke založiť Tarzan academy.

 

 

 

Nezabúdame ani na dospelých, ktorým ponúkame široký výber tréningov, podľa toho, čo im vyhovuje. Tréningy sú prispôsobené možnostiam a potrebám každého športovca. Naše tréningy si môže vychutnať každý, bez ohľadu na fyzickú kondíciu, čo dáva možnosť dokonale sa pripraviť na prvé preteky OCR alebo Spartan race. Aj skúsení pretekári u nás môžu spoznať doposiaľ neobjavené a takisto zlepšiť svoju kondíciu.

 

Podpora projektu

„Ak sa Vám náš zámer páči a chcete dobrovoľne podporiť náš projekt finančným darom, tak môžete tak uskutočniť prevodom na účet, tým, že do popisu pre prijímateľa zadáte: finančný dar.“

Názov: Tarzan academy

IBAN:   SK35 8330 0000 0025 0259 3255

BIC:    FIOZSKBAXXX

 

Záver

Nebudeme vám sľubovať, že vďaka nám odbehnete preteky bez trestov v podobe angličákov alebo trestných kôl, ale zaručujeme vám, že urobíme všetko preto, aby sme vo vás našli silu a odvahu preteky odbehnúť s myšlienkou, že žiadna prekážka nie je príliš ťažká. Čo je v preklade aj v našom motte ,,No obstacle is too tough“, ktorým sa u nás riadime. Každého nového člena privítame s veľkou otvorenou náručou. Na budúcnosti našich detí nám záleží. Ukážme im cestu, aby mohli sami napredovať a zdolávať životné prekážky, ktoré sa im po ceste naskytnú.

 

Tešíme sa na Vás!

Autor článku: Nikolas Rákoci

Tarzan academy

About the Author: Nikolas Rákoci